Hastalığın Nedeni

Hastalık daha çok vücudumuzun savunma sistemiyle ilişkilidir. Bir çok hastada hastalık nedeni oto-immünite ile ilişkilidir.

Vücudumuzda bize ait olanla olmayanı ayıran bir savunma sistemi vardır. Bu sistem bağışıklık sistemi ya da immün sistem olarak adlandırılır. Örneğin vücudumuza bir mikrop girdiği zaman vücudumuz bunun bize ait olmadığını anlar ve ona karşı savaşır.

Oto-immün dediğimiz hastalıklarda ise vücudumuz bugün için çok iyi bilinmeyen nedenlerle bazen kendi hücre ve dokularını yabancı hücre gibi kabul edip saldırır. ITP'de vücudumuzun hedef olarak seçtiği hücreler ise kendi plateletlerimizdir. Kemik iliğinde normal olarak üretilirler, ancak kanda antikorlarla kaplanıp dalakta parçalanırlar.

Çocuklarda bazen olayı tetikleyen bir enfeksiyon saptanabilir. Ancak erişkinlerde çoğu zaman böyle bir faktör bulunamaz.

Kimler Risk Altındadır?

Hastalık çocuklarda ve erişkinlerde görülebilir. Yılda her bir milyon kişide 50-150 kişide görülür. Bunların yarısı çocuktur. Tanı yöntemlerinin giderek gelişmesine paralel olarak tanı sayısı artmaktadır.